בלוג משפטי

הודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת בעת סיום העסקה

פוטרת?!

דע, כי על המעסיק חלים חוקים וישנן הוראות ברורות כיצד עליו לעשות זאת.

אם פוטרת או את/ה עומד בפניי פיטורין, יש להיערך בהתאם.

יש לזכור, כי הליך פיטורין אינו זהה להליך של שימוע לפני פיטורין. מדובר בשני הליכים שונים ובעלי הוראות וחוקים שונים, מאחר וקיים בלבול בין הנושאים רצוי להיוועץ עם עו"ד שכן, לבלבול בין הליכים אלו יש השלכות ארוכות טווח הן לעובד והן למעסיק.

הודעה מוקדמת – חובה

חובת שני הצדדים: גם על המעסיק וגם על העובד לספק הודעה מוקדמת בדבר סיום העסקה.

מטרת הודעה זו מאפשר לצד השני להתכונן לבאות ולהערכות כלכלית מתאימה.

ימיי ההודעה מוקדמת הנה פרק זמן הכולל בתוכו תשלום שכרו המלא של העובד, בין אם עבד בפועל ובין אם לאו. בתקופה זו על העובד למצוא עבודה חדשה ועל המעסיק למצוא עובד שיחליפו.

במקרה שבו העובד התפטר – עבור המעסיק תקופה זו נועדה לחיפוש עובד חדש ולמזער נזק כלכלי לעסק שלו.

תקופת הודעה מוקדמת – זמנים בחוק

 

חישוב תקופת ההודעה הנו על פי סטאטוס של עובד שכיר שעתי המקבל משכורת חודשית.

פרקי זמן ההודעה משתנים על פי ותק העובד והסכם ההעסקה.

לאורך שנת העבודה הראשונה –  יום אחד עבור כל חודש עבודה.

לאורך שנת העבודה השנייה – 14 ימים וכמו כן, יום אחד עבור כל חודשיים באותה שנה.

לאורך השנה השלישית – 21 ימים ובנוסף יום אחד עבור כל חודשיים באותה שנה.

מהשנה השלישית ואילך- חודש ימים.

 

יש לשים לב, שתקופות ההודעה המוקדמת משתנות בהתאם להוראות החוק בין עובדים שעתיים לעובדים חודשיים ולכן, תקופות ההודעה המוקדמת המצוינות לעיל אינן חלות על עובד חודשי.

 

נוכחות העובד במקום העבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, קיימת חובה על העובד להמשיך להתייצב במקום העבודה אלא, אם כן המעסיק החליט אחרת.
חשוב לציין, כי על העובד לבצע חפיפה למחליפו.

במקרה בו המעסיק מחליט לוותר על הגעת העובד לעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לו סכום פיצוי בהלימה (מעין "קנס") עד לגובה המשכורת שאותה היה מקבל אם היה מגיע לעבודה.

 

מצבי פטור מדרישה להודעה מוקדמת

 

על פי חוק, בהינתן נסיבות מיוחדות בגינן מתקיימים פיטורין או התפטרות, אין העובד או המעסיק מחויבים להגיש הודעה מוקדמת לצד השני.

מדובר במקרים חריגים כגון: התעמרות בעובד, התנהגות לא הולמת של מעסיק כלפי העובד (הטרדה מינית) לחלופין, גם במקרה ההפוך שבו עובד מתנהג באופן שאינו הולם למקום העבודה עשוי להתקיים פטור מהודעה מוקדמת אשר תתברר בפני הערכאה השיפוטית המתאימה שתידון בכך.

 

הודעה מוקדמת, רק בכתב

על ההודעה המוקדמת להיות בכתב ולא בעל פה והיא חייבת לכלול, את תאריך ההודעה עצמה וכן את תאריך כניסת הפיטורין לתוקף.

עורכת דין עדן חן תוהמי, שקיפות ומקצועיות בדיני עבודה

אני עורכת דין עדן חן תוהמי, מתמחה בדיני עבודה על כל גווניה. שוק העבודה גדוש במעסיקים אשר אינם יודעים או מכירים את החוקים והזכויות של עובדיהם ובמקרים רבים גורמים לנזק וחשופים לתביעות משפטיות, זאת הסיבה שעליכם לשכור ליווי משפטי מקצועי ואמין.
במשרדי תקבלו ליווי מסור ומקצועי לאורך כל הדרך בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים המזהים פגיעה בזכויותיכם, אל תהססו לפנות אליי.

 

 

 

 

 

קיראו פוסטים נוספים

זקוקים לייעוץ או ליווי של עורך דין - פנו אלינו

אני עו"ד עדן חן, מומחית בדיני עבודה, הסכמי שכר וגישור ומבצעת בנוסף שירותי בדיקת שכר ועבודה בריטיינר. אשמח להעניק לכם שירות מקצועי ואמין, הסברים מעמיקים וליווי מסור לכל אורך תהליך העבודה, בדיקות או הגשת תביעות, הגשת ערעור/ערר ועוד.

אל תהססו לפנות אליי בכל שאלה. התייעצות מוקדמת יכולה למנוע קבלת קנסות!